Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

10 sierpnia 2020

ZARZĄDZENIE NR 4.2020 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie

Opatów, dnia 04 sierpnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 4.2020
Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie
z dnia 04 sierpnia 2020 r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników  Środowiskowego Domu     
Samopomocy w Opatowie w zamian za święto przypadające
w dniu 15 sierpnia 2020 roku .

Na podstawie art. 33 ust 1. Ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 42 ust. 1 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) oraz art. 130 §  2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ) zarządzam , co następuje:

§ 1

Ustalam dzień 14 sierpnia 2020 r. ( tj. piątek) dniem wolnym od pracy w zamian za dzień ustawowo wolny od pracy przypadający w sobotę dnia 15 sierpnia 2020r. Ustalony dzień wolny od pracy ma zastosowanie względem pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie.

§ 2

Informację o dodatkowym dniu wolnym od pracy podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na drzwiach wejściowych budynku ŚDS w Opatowie i zamieszczenie informacji na stronie internetowej ŚDS.

 § 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 4.2020 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie
Powiększ zdjęcie POKAZ%20MODY
30 czerwca 2020

POKAZ MODY

Dnia 30 czerwca bieżącego roku w ogrodzie naszego Domu odbył się wspaniały Pokaz Mody.
W organizację tego wydarzenia zaangażowali się uczestnicy przy pomocy  opiekunów.
Już kilka dni przed pokazem  pracownia plastyczno – rękodzielnicza zamieniła się w prawdziwy warsztat krawiecki. Trwały przymiarki strojów , doszywaliśmy aplikacje zaprojektowane i wykonane wcześniej samodzielnie  przez uczestników. Dobieraliśmy akcesoria do poszczególnych stylizacji, wspieraliśmy się wzajemnie i pomagaliśmy sobie.

Udział w pokazie wzięło wiele osób – zaprezentowały się one oszałamiająco a kulminacyjnym  punktem Pokazu  było wręczenie nagród za najciekawsze stylizacje  a także owacje na stojąco.
Dodatkową atrakcją był poczęstunek – świeżutki arbuz, lemoniada i bułeczki drożdżowe.
Celem Pokazu Mody było  odczuwanie radości z tworzenia i działania plastycznego, nauka współdziałania w grupie a  także  wyrażanie muzyki ruchem.

Czytaj więcej o: POKAZ MODY
Powiększ zdjęcie WARSZTATY%20BATIKU
25 czerwca 2020

WARSZTATY BATIKU

W  dniach 22 – 25.06 bieżącego roku grupa uczestników z Naszego Domu , wzięła udział w warsztatach batiku, które odbywały się Opatowskim Domu Kultury.
Batik to jawajska technika barwienia tkanin. Polega na nanoszeniu na tkaninę stopionego wosku za pomocą  niewielkiego narzędzia zwanego tjantig a następnie barwieniu  jej barwnikami. To niezwykle ciekawa i szlachetna technika  wymagająca ogromnego skupienia , precyzji i dyscypliny.
Pod okiem plastyczki – p.Beaty,  poznawaliśmy  krok po kroku tajniki tej techniki.
Efekty naszych starań przeszły nasze najśmielsze oczekiwania  - wszystkie prace były piękne i wyjątkowe.
Warsztaty nauczyły nas , jak postępować z kolorami, w jaki sposób mieszać barwy aby uzyskać ciekawe efekty  w dalszych pracach plastycznych.
Warsztaty batiku pobudzają kreatywne myślenie, rozwijają  wyobraźnię oraz uczą cierpliwości. To świetny sposób relaksacji.

Czytaj więcej o: WARSZTATY BATIKU