Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie „%20Lato%20w%20poezji%20‘’
13 sierpnia 2020

„ Lato w poezji ‘’

Dnia 13.08.2020roku  w ogródku należącym do naszego Domu odbył się konkurs recytatorski
pt. ,, Lato w poezji”.
Do tego wydarzenia uczestnicy przygotowywali się przez kilka tygodni.
Z wielkim zaangażowaniem zapoznawali się z poezją polskich poetów. Pod okiem opiekunów dobierali teksty do nauki recytacji a przede wszystkim sumiennie ćwiczyli wybrane przez siebie teksty.
W końcu nadszedł dzień w którym uczestnicy mogli  zaprezentować swoje umiejętności. Z nieukrywaną tremą i nutką nieśmiałości wszyscy recytatorzy zajęli miejsce na scenie.
Zachęceni gromkimi brawami publiczności pokonali wszystkie bariery i w rezultacie zaprezentowali się wspaniale wręcz profesjonalnie.
Spośród występujących uczestników wyłoniono trzech zwycięzców którzy zostali nagrodzeni a pozostali uczestnicy raczyli się  słodką niespodzianką.

Czytaj więcej o: „ Lato w poezji ‘’
Powiększ zdjęcie Wycieczka%20do%20Kazimierza%20Dolnego
11 sierpnia 2020

Wycieczka do Kazimierza Dolnego

11.08.2020 całą grupą  pojechaliśmy na wycieczkę do Kazimierza Dolnego. Sama podroż wzbudzała w nas emocje, gdyż Covid- 19 skutecznie psuje nam plany .
Główną atrakcją był  rejs statkiem po rzece Wiśle  bowiem okazał się wspaniałą przygodą .

Czytaj więcej o: Wycieczka do Kazimierza Dolnego
10 sierpnia 2020

ZARZĄDZENIE NR 4.2020 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie

Opatów, dnia 04 sierpnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 4.2020
Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie
z dnia 04 sierpnia 2020 r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników  Środowiskowego Domu     
Samopomocy w Opatowie w zamian za święto przypadające
w dniu 15 sierpnia 2020 roku .

Na podstawie art. 33 ust 1. Ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 42 ust. 1 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) oraz art. 130 §  2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ) zarządzam , co następuje:

§ 1

Ustalam dzień 14 sierpnia 2020 r. ( tj. piątek) dniem wolnym od pracy w zamian za dzień ustawowo wolny od pracy przypadający w sobotę dnia 15 sierpnia 2020r. Ustalony dzień wolny od pracy ma zastosowanie względem pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie.

§ 2

Informację o dodatkowym dniu wolnym od pracy podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na drzwiach wejściowych budynku ŚDS w Opatowie i zamieszczenie informacji na stronie internetowej ŚDS.

 § 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 4.2020 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie
Powiększ zdjęcie Wycieczka%20rowerowa%20do%20Karwowa
23 lipca 2020

Wycieczka rowerowa do Karwowa

Dnia 23 lipca 2020 roku jak co roku na pierwszą wycieczkę rowerową wybraliśmy się do Karwowa do źródełka błogosławionego Wincentego Kadłubka.

Czytaj więcej o: Wycieczka rowerowa do Karwowa