Prawo - Środowiskowy Dom Samopomocy w Opatowie, ul. Henryka Sienkiewicza 5 27-500 Opatów tel/fax 15 868 33 33 e-mail sds@umopatow.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy w Opatowie

Prawo

Podstawa prawna:

  1. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z poź. zmianami)
  2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (D.z. U z 2010 r. Nr 238, poz. 1586)
  3. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375).
  4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z poź. zmianami).