Jesteś tutaj: Start / Pracownie

Pracownie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Środowiskowy Dom Samopomocy w Opatowie jest ośrodkiem wsparcia dziennego o zasięgu ponad gminnym typu A i typu B, przeznaczonym dla 23 osób dla osób niepełnosprawnych (dla osób przewlekle psychicznie chorych i dla osób upośledzonych umysłowo). 

Podstawowym zadaniem Domu jest zapewnienie osobom zaburzonym psychicznie oparcia społecznego pozwalającego im na zaspokojenie ich potrzeb życiowych, usamodzielnienie i integrację społeczną, rozumianą jako przywrócenie możliwości pełnienia powszechnie dostępnych w danej społeczności ról społecznych.

Dom będąc jednostką wsparcia dziennego ma za zadanie poprawić funkcjonowanie uczestników poprzez indywidualne, grupowe i środowiskowe oddziaływania terapeutyczno - rehabilitacyjne z uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości przy jednoczesnym zachowaniu prawa do wolności, godności, suwerenności i samodzielności.

Skierowanie do Domu odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie, na wniosek osoby zainteresowanej lub jej opiekuna prawnego.